وبگاه شخصی سيد علي اكبر هدايتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
سم شناسی آبزیان سید علی اکبر هدایتی 1391 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 


  بازديد : 27478
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان